تبلیغات
وبلاگ بروبچه های مهندسی شیمی بروجرد - علم شیمی به چه چیزی می پردازد ؟
تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : سپیده میرزایی
 شیمی را می توان در یک کلام این گونه تعریف کرد:علمی که در آن به مطالعه ی ساختار،خواص،ترکیبات و تغییر شکل مواد پرداخته می شود. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست.

  

 

 شیمی علم ترکیب مواد، خواص و ویژگیهای آن و تغییراتی که می تواند تحمل کند، می باشد. شیمی با خواصی که یک ماده را از دیگر تمیز می دهد سروکار دارد.
بسیاری از مردم در مورد شیمی و تغییرات شیمیایی بر اساس آزمایشات اسرارآمیزی که در آزمایشگاه هایی با مواد شیمیایی، محبت و دستگاه های پیچیده انجام می شود فکر می کنند. این تنها یک جنبه از شیمی است . هم چنین تغییرات شیمیایی ، فرآیندهای طبیعی هستند و در همه ی اطراف ما رخ می دهند.
سوختن ذغال سنگ ، گاز و چوب، پختن گوشت و دیگر غذاها ، زنگ زدن چاقوی آشپزخانه و تیره شدن نقره ؛ همگی اینها که ما به سادگی از کنارشان می گذریم با تغییرات شیمیایی سروکار دارند. فرآیندهای حیاتی همچون رشد، هضم و تنفس نیز مثال هایی از تغییر شیمیایی هستند . بسیاری از این تغییرات که در بدن ما رخ می دهد ، آن قدر پیچیده هستند که هنوز هم نمی توان آن ها را در آزمایشگاه های شیمی انجام داد.


برچسب ها: به، چه، چیزی، می پردازد، علم، شیمی،

پیچک