تبلیغات
وبلاگ بروبچه های مهندسی شیمی بروجرد - شاخه های علم شیمی
تاریخ : شنبه 25 آذر 1391 | 01:15 ب.ظ | نویسنده : سپیده میرزایی

علم شیمی بطور کلی‌ به‌ 4 دسته‌ زیر تقسیم‌ می‌شود:

1. مهندسی‌ شیمی‌

2. مهندسی‌ کاربردی‌

3. شیمی‌ کاربردی‌

4. شیمی‌ محض‌

در شیمی‌ محض‌ یعنی‌ تئوری‌ آن‌ برای‌ استفاده‌ بهینه‌ در صنعت‌ و شیمی‌ کاربردی‌، روش‌های‌ صنعتی‌ کردن‌ این‌ کار آزمایشگاهی‌ را ارائه‌ می‌دهد و پروژه‌های‌ عملیاتی‌ را بررسی‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا در می‌آورد و مهندسان‌ شیمی‌ بر حسب‌ نوع‌ گرایش‌، نحوه‌ اجرای‌ عملیات‌ را تا حصول‌ اطمینان‌ ادامه‌ خواهد داد.

شیمی‌ محض‌ را به‌ گرایش‌های‌ زیر می‌توانیم‌ تقسیم‌ کنیم‌ (این‌ گرایش‌ها در سطح‌ کارشناسی‌ ارشد کاملا مجزا می‌شوند)

1.شیمی تجزیه

شاخه‌ای‌ از علم‌ شیمی‌ است‌ که‌ سعی‌ دارد با ارائه‌ روش‌های‌ دقیق‌ و متنوع‌ ترکیب‌ شیمیایی‌ جسم‌ مرکب‌ یا فرآورده‌های‌ شیمیایی‌ را مشخص‌ می‌نماید این‌ روش‌ها ممکن‌ است‌ متدهای‌ کیفی‌ و یا کمی‌ بررسی‌ ترکیب‌ یا فرآورده‌ را نشان‌ دهد.

2.شیمی آلی

بررسی‌ ترکیبات‌ طبیعی‌ یا مصنوعی‌ کربن‌ دار (بجز نمک‌های‌ معدنی‌) را بر عهده‌ دارد. این‌ علم‌ هم‌ اینک‌ بیشتر علاقمند به‌ مطالعه‌ خواص‌ شیمیایی‌ ترکیبات‌ سنتزی‌ کربن‌دار است‌.

3.شیمی معدنی

به‌ مطالعه‌ خواص‌ عمومی‌ کلیه‌ عناصر و ترکیبات‌ آن‌ها از سال‌ 1940 به‌ بعد خصوصاً به‌ سنتز و یا تمهید مصنوعی‌ بعضی‌ از عناصر که‌ در طبیعت‌ وجود ندارد اهمیت‌ می‌دهند.

4.الکتروشیمی

به‌ بررسی‌ اثر شیمیایی‌ جریان‌ بر الکترولیز آب‌، فلز کاری‌ پیل‌ها و زنگ‌ زدن‌ الکتروشیمیایی‌ و روش‌های‌ حفاظت‌ فلزات‌ از زنگ‌ زدن‌ و غیره‌ می‌پردازد.

5.بیوشیمی

به‌ مطالعه‌ واکنش‌های‌ مختلف‌ درون‌ سلول‌ها و بافت‌های‌ زنده‌ اعم‌ از جانوری‌ و گیاهی‌ می‌پردازد این‌ گرایش‌ بسیار متنوع‌ در کشورمان‌ تا حدود زیادی‌ با محدودیت‌ مواجه‌ است‌.

6.شیمی فیزیک

به‌ بررسی‌ واکنش‌های‌ شیمیایی‌ از نظر ترمودینامیک‌ و سینتیک‌ پرداخته‌ و نیز رابطه‌ بین‌ ساختمان‌ الکترونیکی‌ مولکول‌ها و خواص‌ شیمیایی‌ و فیزیکی‌ آن‌ها را با توجه‌ به‌ مکانیک‌ موجی‌ مطالعه‌ می‌نماید یکی‌ از گرایش‌های‌ جالب‌ و پر محتوی‌ است‌.

7.فتو شیمی و ژئوشیمی و رادیو شیمی

از گرایش‌های‌ دیگر می‌باشند که‌ در کشورمان‌ از اهمیت‌ کمتری‌ برخوردارند ولی‌ بهرحال‌ در جایگاه‌ خودشان‌ بسیار مهمند.


برچسب ها: شاخه، های، علم، شیمی،

پیچک