چراغ الکلیاقلام مورد نیاز:
دو عدد قوطی نوشابه یا هر نوع نوشیدنی
كاغذ سنباده
تیغ موكت بری
دو تخته چوب به ارتفاع 3.5 و 4.5 سانتی متر
مقداری پشم سنگ یا پوكه معدنی یا در صورت نبود پنبه معمولی
الكل صنعتی 98 درصدی
قوطی خالی كنسرو
سوزن ته گرد
قبل از خالی كردن قوطی با كاغذ سمباده 600 به ارتفاع 5 سانت از ته هر قوطی را بسابید تا كاملا از رنگ پاك گردد سپس با كاغذ سمباده 1000 یا كمتر آن قسمت را پولیش دهید تا كاملا صیغلی و براق گردد
حالا تیغ موكت بری را به صورتی روی یكی از تكه های چوب مثلا 4.5 سانت پیچ كنید كه لبه نوك تیز آن كمی خارج باشد
محتویات قوطی را خالی كنید سپس قوطی را به لبه نوك تیز تیغ نزدیك نموده و آن را بچرخانید
اینقدر اینكار را انجام دهید تا از هم جدا شوند و اگر قسمتی هنوز متصل بود با انگشت چند ضربه كوچك بزنید تا جدا شود حالا لبه های آن قسمت پائینی را با سمباده بسائید حالا همین كار را برای قوطی دوم انجام دهید اما این دفعه از چوب 3.5 سانت استفاده كنید
در قسمت 4.5 سانتی مقداری پشم سنگ یا پنبه قرار دهید و قسمت دوم 3.5 سانتی را در قسمت قبلی فرو كنید
جهت راحتی كار می توانید از یك تكه از همان قوطی استفاده كنید اما دقت داشته باشید كه اگر قسمت سر قوطی را قبلا در قسمت 4.5 سانتی از سمت بالا در آن فرو كنید كمی گشاد تر خواهد شد و نصب دو قطعه راحت تر خواهد شد
با آرامش و نرمی قسمت 3.5 سانتی را در قسمت 4.5 سانتی فرو كرده تا به لبه آن برسید
حالا با سوزن چهار سوراخ كوچك در وسط قسمت 3.5 سانتی ایجاد كنید با فاصله 3 میلیمتری از هم
حالا با استفاده از شكل زیر بر روی قسمت محدب خارجی قسمت 3.5 سانتی علامت بزنید و با سوزن این نقاط را سوراخ كنید
شما باید چیزی شبیه به شكل زیر داشته باشد
حالا ته قوطی كنسرو را برش داده و لبه ای به اندازه نیم سانت برای آن باقی بگذارید تا چیزی شبیه به كاسه شود
حالا مقداری الكل در وسط قسمت سوراخ دار بریزید شما برای تست اولیه یك درب بطری بریزید سپس به اندازه یك چهارم درب بطری الكل در قسمت زیرین یا همان ته قوطی كنسرو ریخته و كبریت بزنید
عملكرد : حرارت ایجاد شده در ظرف الكل مایع را به گاز تبدیل می كند و این گاز شروع به سوختن می نماید در این صورت مصرف كاهش یافته و شعله ای آبی رنگ بدون بو و دود خواهید داشت در صورتی كه بخواهید از این اجاق بجای شمع استفاده نموده و نور بگیرید بجای الكل از تینر 10000 استفاده كنید اما دقت داشته باشید كه دود زا است
توصیه : در مصرف مواد سوختی زیاده روی نكنید و پس از خاموش كردن اجاق پنج دقیقه صبر كنید تا سرد شود