تبلیغات
وبلاگ بروبچه های مهندسی شیمی بروجرد - راز آدمهای موفق
تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 03:46 ب.ظ | نویسنده : سپیده میرزایی
نخستین گام در راه پیروزی آموختن ادب است و نکو داشتن دیگران است.

راز موفقیت بدون تلاش همچنان راز است.

اگر به خاطر حرف دیگران  از اهداف خود عقب نشینی کنید گویی به طور ضمنی به آنها میگویی:برای من نظر شما درباره زندگی از نظر خودم مهمتر است. من بری جلب رضایت شما میکوشم تا آنچه از دستم بر میاید انجام دهم.

هر کاری را که در دست گرفتید کاملا" خود را در آن غوطور سازید.ایدهها،هوش،ذکاوت،آگاهی،درک،به کسانی داده میشود که با تمام وجود خود را در حرفه و یا هر کار سازنده ای غرق کنند،اگر بخواهید برای کسب ایده های جدید مدت زمانی دست از تلاش بر دارید و به استراحت بپردازید بسیار راه بیهوده ای را پیموده اید......

مهم این است که در هر لحظه بتوانیم آنچه را که هستیم قربانی آنچه را که میتوانیم باشیم کنیم.

نابغه شدن 90درصد به تلاش بستگی دارد،برایه اینکه در حرفه خود نابغه شوید خود را در آن غوطه ور سازید.

کسی که میخواهد دیگران داىم برای او کف بزنند تمام خوشبختیخود را در دست دیگران میگذارد.

تنها کسی که میتواند شما را به تحقیق رؤیاها و آرزوهایتان کمک کند خودتان هستید.وقتی این موضوع را خوب بفهمید وآنرابپذیرید،دیگر هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند سد راه موفقیت شما بشود...

به آنچه پافشاری کنیم بی تردید به دست خواهیم آورد.

دقیقا"مشخص کند چه میخواهید خواسته تان را مکتوب کنید ، برنامه ا بریزید و بعد هر روزه روی این برنامه کار کنید.

آنچه را که ذهن انسن تصور میکند میتواند به آن دست یابد.

بدترین استفاده از زمان ،به خوبی انجام دادن کارهایی است که اصولا"نیازی به انجام آنها نیست.

با تمام نیرو و عزم راسخ هدفهای مهم خود را دنبال کنید.

تمام چیزهای را که باعث میشود احساسی خوب به تو میدهد شناسایی کن و بیشتر به آنها بپرداز.

تو همین طور که پیش میرو عالم خودت را خلق میکنی.

به یاد داشته باش عدم شک و تردید است که تو را سریعتر به خواسته ات میرساند.

اعتماد به نفس ،نخستین راز موفقیت است.

حقیقت را باید در قلب  خود بجویی.

وقتی دعا میکنی، باور کن که خواسته هایت را دریافت کرده ای ،وبه این صورت به آنها میرسی.

اولین گام را با ایمان و اعتقاد راسخ بردار.

هر کس که خود را وقف کارش کرده هرگز شکست نخورده است.

فقط به پیروز فکر نکنید به راه رسیدن به آن فکر کنید.

هیچ پشتیبانی اطمینان بخشتر از مشورت کردن نیست.اگر کسی توپی ر به سمت شما پرتاب کردی مجبور نیستی آن را بگیری.

ایمان داشته باش هر اتفاق در زندگی تو می افتد به نفع توست.

هر گاه کار خوبی برای دیگران انجام میدهی درباره اش با هیچ کس صحبن نکن.

طوری به هدفتان فکر کنید که گویی به آن رسیده اید.بارها وبارها این تصور را مرور کنید.


برچسب ها: راز، آدمهای، موفق،

پیچک