تبلیغات
وبلاگ بروبچه های مهندسی شیمی بروجرد - سفید شدن گل سرخ باSO2
تاریخ : شنبه 7 بهمن 1391 | 02:20 ق.ظ | نویسنده : سپیده میرزایی

 

 

سفید شدن گل سرخ باSO2

  گل سرخ پس از تماس با گاز SO2، به آهستگی و به شکلی پایدار بی رنگ می شود. با فرو بردن گل در هیدروکلریک اسید غلیظ، رنگ قرمز دوباره ظاهر می شود.

سفید شدن گل سرخ با گاز SO2

SO2 یکی از آلاینده های های مهم هواکره است. با اجرای این آزمایش، بر هم کنش SO2 با اندامک های زیستی را می توان به خوبی

 

نمایش داد.

 

آنیون هیدروژن سولفیت از واکنش SO2 با آب موجود در گیاه حاصل می شود. کاتیون فلاویلیوم(flavylium) پس از یک واکنش

 

افزایشی هسته خواهی با SO2، بی رنگ می شود.

  آنتوسیانین ها (anthocyanins) مشتق های نمک فلاویلیوم هستند که رنگ های زیبای آبی، بنفش و قرمز را در گل ها و میوه ها

 

 ایجاد می کنند.

 همان طور که از ساختار فلاویلیوم در شکل بالا مشخص است، این ترکیب دارای طول مزدوج شدگی مناسبی است که رنگ سرخ را ایجاد

 می کند، اما پس از واکنش با هیدروژن سولفیت و ایجاد انقطاع یا کاهش طول مزدوج شدگی، بی رنگ می شود.


برچسب ها: سفید، گل سرخ، SO2،

پیچک