تبلیغات
وبلاگ بروبچه های مهندسی شیمی بروجرد - بدست آوردن راندمان یک فین از روی نمودار
تاریخ : دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 | 07:26 ب.ظ | نویسنده : مهدی کرمی

همانطور که میدانید برای یافتن راندمان یک فین ( پره ) باید از نمودار مربوطه استـفاده کرد . برای یافتن عدد راندمان باید ابتدا عــدد نمودار x ها را بـیابیـد . برای این کار ابتدا از طریق فرمول L√2h/kt عدد مربوط به نمودار افقی را میابیم .

حــال کــه عـدد مشـخـص شـد ، از عـدد مـورد نـظـر بــه سـمـت بــالا امـتــداد میــدهـیـم تــا یکـــی از نـمــودار هـای شــکـل مــورد نـظـر ( مخروطـی ، مستطیلی یا مثلثی ) را قطع کند . حال از نقطه مشخص شده روی یکی از خطوط  به سمت محور y ها امتداد میدهیم تا نمودار را قطع کند . عدد بدست آمده راندمان یک فین ( پره ) را نشان میدهد .

* توجه داشته باشید که عدد محور y ها را باید بر 100 تقسیم کرد که راندمان بر حسب درصد بیان شود .

برای مثال : اگر فرض کنیم که شکل پره ما مستطیلی باشد و از فرمول بالا عدد روی محور افقی برابر با 0.4 باشد ، از نقطه 0.4 به سمت بالا امتداد میدهیم تا نمودار مربوط با فین مستطیلی را قطع نماید . حال از نقطه بدست آمده جدید به سمت محور y ها عمود میکنیم . عدد بدست آمده تقریبا برابر 96 میباشد . حال عدد 96 را بر 100 تقسیم میکنیم . راندمان این فین ( پره ) مستطیلی برابر 0.96% میباشد .

 
 

برچسب ها: نمودار، انتقال حرارت، پره، فین، راندمان، بازده،

پیچک