تبلیغات
وبلاگ بروبچه های مهندسی شیمی بروجرد - رکورد شکنی اتم در رسیدن به دمای سردتر از سفر مطلق

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان آلمانی نشان می دهد،امکان رسیدن به قلمرو دست نیافتنی درجه دمایی منفی سردتر از صفر مطلق نیز وجود دارد.

دمای یک شیء در حقیقت اندازه گیری میزان حرکت اتم های آن است و در این حالت سرد بودن به معنای کمتر شدن حرکت اتم ها است.

رکوردشکنی اتم در رسیدن به دمای سردتر از صفر مطلق

 
صفر مطلق یا منفی 273.15 درجه سانتیگراد، دمایی است که در آن اتم ها از حرکت باز می‌ایستند و به پایین ترین سطح انرژی می رسند.

محققان دانشگاه مونیخ برای رسیدن به حداکثر دمای منفی که سردتر از صفر مطلق است، سیستمی طراحی کرده اند که در آن اتم ها دارای محدودیت انرژی هستند.

در این آزمایش 100 هزار اتم درون یک اتاق خلأ و بدور از دخالت های محیطی تا دمای مثبت نانوکلوین (یک میلیاردم کلوین) سرد شدند؛ برای کنترل رفتار اتم ها نیز از پرتوهای لیزر و میدان های مغناطیسی استفاده شد.

در این حالت محققان موفق به دستیابی به دمای منفی نانوکلوین شدند که از دمای صفر مطلق سردتر است.

«سیمون بروان» از فیزیکدانان دانشگاه مونیخ تأکید می‌کند: موفق به تولید نخستین دمای مطلق منفی برای ذرات در حال حرکت شدیم که این دما به میزان حرکت اتم ها، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل آنها بستگی دارد.

دمای مطلق منفی می‌تواند برای ساخت موتورهای گرما مانند موتورهای احتراق مورد استفاده قرار بگیرد که کارآیی غیرقابل تصور 100 درصدی را در پی خواهد داشت؛ همچنین نتایج این مطالعه می‌تواند به درک بهتر اسرار کائنات از جمله حالات عجیب ماده و انرژی تاریک منجر شود.

برچسب ها: اتم، صفر مطلق،

پیچک